ÚJ TERMÉKEK
Kezdőlap
Regisztráció
Bejelentkezés
Profil
Kosár
Pénztár
Kapcsolat
Kezdőlap > Katalógus > Elállási jog és pénzvisszafizetési garancia
Elállási jog és pénzvisszafizetési garancia

Elállás joga:
A fogyasztónak minősülő személy jogosult a vásárlástól indokolás nélkül elállni az alábbi esetekben:
- a csomag feladása előtt, ha ezt írásban vagy szóban jelzi,
- a termék átvételének napjától 14 naptári napon belül írásban,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.

A fogyasztó az elállási jogát a mellékelt elállási nyilatkozat minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Elállás esetén a terméket és annak eredeti csomagolását, dobozát sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza címünkre.  A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. Az Ön által kifizetett vételárat, beleértve a kiszállítás díját is, az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük.

A Szolgáltató az áru beérkezése vagy a visszaküldés vevő által történő igazolása után intézkedik az áru árának visszafizetésről. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön köteles viselni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából (láthatóan használt, hiányos, sérült, stb) eredő károk megtérítésére igényt tartunk.

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek, azaz ha az Ügyfél olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg (tehát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül).

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Címzett: ISOLED Hungaria Kft., 8997 Zalaháshágy, Hunyadi utca 18.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: