ÁSZF és garanciális feltételek

Itt tudja megtekinteni és ingyenesen letölteni az ÁSZF-et és a garanciális feltételeket. További kérdések esetén szívesen áll rendelkezésére az Ön személye tanácsadója! Kattintson a vonatkozó előnézeti képre és nyissa meg megtekintésre van letöltéshez a PDF-fájlt.

Garanciális feltételekn

Letöltés itt

ÁSZF

ISOLED®

 

1. § Alapelvek és hatáskör
Vállalatunk szállítási szolgáltatásai, teljesítései és ajánlatai kizárólag ezen az ÁSZF-en alapulnak és ez a jogi ügylet típusától függetlenül érvényes. Az összes magánjogi szándéknyilatkozatunk ezen az ÁSZF-en alapul. Ellentétes vagy az ÁSZF-ünktől eltérő ügyfél-feltételeket nem ismerünk el, csak akkor, ha azok érvényességéhez írásban és kifejezetten hozzájárulunk.

A szerződés teljesítésére irányuló cselekedeteink nem minősülnek beleegyezésnek a mi ÁSZF-ünktől eltérő szerződéses feltételekbe. Ezek az üzleti feltételek a szerződéses felek közötti valamennyi további jogi ügyletre keretmegállapodásként érvényesek.

 

§2. § Ajánlatok

Az ISOLED® ajánlatai nem kötelező érvényűek, fenntartjuk a jogot a felkínált áru idő közbeni eladására.

Az összes ajánlati- és projekt dokumentumra az összes hozzátartozó melléklettel és mintával, méretrajzzal és leírással a kereskedelmi védelmi jogok és a szerzői jog vonatkozik.

Amennyiben írásban másképp meg nem állapodunk, az ajánlatok 2 hónapig érvényesek. Az ajánlatban szereplő árak áfa nélkül értendők.

 

3. § Szerződéskötés / A szerződés tartalma

 1. A kereskedő az áru megrendelésével kötelezettséget vállal és kijelenti, hogy azt meg szeretné venni (a megrendelés módjától függetlenül). A megrendelés ISOLED® általi befogadása írásban vagy az áru kiszállításával is megtörténhet.
 2. A szerződés szerinti termékek következő módosítására tartjuk fenn a jogot szerződéskötés után: Termékváltoztatás a folyamatos termékjavítás és - továbbfejlesztés során; csekély eltérések színben, formában, dizájnban, méretben, súlyban és mennyiségben; kereskedelemben megszokott eltérések
 3. A szerződés megkötése után a rendelést az ügyfél csak az eladó beleegyezésével és a kárpótláshoz való jog fenntartásával módosíthatja.
 4. Az ügyfél külön utasításai (szállítási kívánságok, határidők, kedvezmények stb.) csak akkor lesznek a szerződés részei, ha ezeket mi a megbízás visszaigazolásának keretén belül kifejezetten elismerjük.
 5. Szállítási késedelmek bekövetkezhetnek (szállítmány vagy gyártás késés miatt) és nem indokolják a szerződéstől való visszalépést vagy kötbért.
 6. Az említett árak az adott időpontban adott értékesítési árak és a jelenleg érvényes anyag- és beszerzési árakon és béreken alapulnak. Amennyiben a szerződéskötés és a kiszállítás között több, mint 3 hónap van, anélkül, hogy szállítási késedelemről lenne szó, az ár az anyag-, bér-, beszerzési- és egyéb költségek miatt megfelelő mértékben növekedhet. Amennyiben az áremelkedés 25%-nál nagyobb, a kereskedőnek jogában áll visszalépni a szerződéstől.
 7. Kifejezetten jogunkban áll részszállításhoz és részteljesítésekhez.
   

4. § Árak, szállítási- és fizetési feltételek

 1. Az árakat a szerződés teljesítésekor mindenkor érvényes árlista alapján számoljuk ki és a szerződés részét képezi. (nyomtatási hibák és tévedések jogát fenntartjuk) A változtatásokról egyénileg állapodunk meg. Az árak nettóban, a Kufstein székhelyű raktárból a vonatkozó érvényes áfával kiegészülve, a csomagolást és a szerelést kizáróan értendők. A fuvar- kikötői-, vám-, szállítási-, biztosítási- és egyéb mellékes költségeket a rendelés szerinti időpontban külön számítják fel. Az összes ár az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló európai irányelv (WEEE) tekintetében az ártalmatlanítási díjakkal együtt értendő.
 2. A szállítás kizárólag a megbízásban visszaigazolt fizetési feltételek mellett történik. A hibák és csökkentések érvényesítése a fennmaradó vételi díj esedékességét érinti. A leszállított áru egyik alkatrészének hibája nem jogosítja fel az egész szállítmány kifogásolására.
 3. A hiányos szállítmány vagy a szállítás közben történt sérülések valamint a rendeltetésszerű csomagolás ellenére bekövetkező károkat az ügyfél 24 órán belül kell kifogásolnia az illetékes postán ill. a futárcégnél. Az elkészült jegyzőkönyv felmutatásával van lehetőség pótalkatrész szállítására.
 4. A fizetést minden levonás nélkül a megbeszélt devizában (alapvetően HUF) és a számla kiállítását követően 14 napon belül kell teljesíteni. Az ettől eltérő fizetési feltételek és megegyezések csak írásos hozzájárulásunkkal érvényesek.
 5. A hitelkockázat bebiztosítására fenntartjuk a jogot hitelelemzés készítésére és egy megfelelő fizetési mód javaslatára.
 6. Az ügyfél nem jogosult garanciaigények vagy egyéb ellenkövetelések miatt a kifizetések visszatartására vagy felszámítására.
   

5. § Szállítási költség

Valamennyi 35.000 Ft alatti nettó áruértékű rendelésre 1800 Ft felárat (nettó) számítunk fel szállítmányonként. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az utólagos rendelések szállítása ill. részmennyiség szállítások esetén, melyek a mi hibánkból történtek.

 

6. § Online rendelések

Ezekre vonatkozóan a következő rendelkezések vannak érvényben:

 • A rendelési platformhoz minden kereskedő hozzáfér, aki kitöltötte a rendelési platformunk megfelelő regisztrációs űrlapját.
 • A regisztrált személy a jelszó kézhez vétele után azonnal köteles megváltoztatni a jelszót és védenie kell illetéktelen hozzáférés ellen.
 • Az ügyfél rá nézve kötelező érvényűnek tekinti a bejelentkezési funkcióival végzett jogi ügyleteteket az Eladó Online- rendelési rendszerében.
 • A rendelési platformon indított rendelések esetében a szerződéskötést egy e-mail elküldésével is megteheti, melyben megerősíti a megbízást.
 • Semmilyen felelősséget nem vállalunk az online rendelési rendszer hibátlan működéséért és a használatból adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Továbbá nem vállalunk felelősséget a hozzáférési zavarokért mint pl az Online rendelési rendszer elérhetőségének hiánya vagy hibája vagy információk vagy nyilatkozatok hibás továbbítása a rendelési platform használatakor.
 • Az ügyfél tudomásul veszi, hogy külföldi rendelési platform használatakor külföldi jog szerinti szabályokat is megsérthet mint pl. a rendelési platformon használt titkosítási eljárás használatával. Ezzel kapcsolatban minden felelősséget elutasítunk.
   

7. § A kockázat átruházása / szállítás

 1. Amint a leszállítandó terméket küldték vagy átvették, kifizetett fuvardíj esetén is a kockázat a kereskedőre száll át. A kereskedő nem veheti át feltételesen a szállítmányt. Kötelessége átvenni.
 2. Jelentéktelen hibák miatt nem tagadhatja meg a szállítmány átvételét.
 3. Amennyiben a kereskedő a megbeszélt határidőn belül nem veszi át a szállítmányt vagy a rendeléseket nem hívja le, jogunkban áll határidő meghatározása és elutasítási figyelmeztetés után visszalépni a szerződéstől.
 4. Ebben az esetben a kereskedő legalább egy egyösszegű kompenzációt, a megbízás nettó értékének 30%-át kell megfizetnie, amennyiben nem tudja igazolni a kisebb mértékű kárt.
 5. Amennyiben sérül vagy elveszik a szolgáltatás tárgya szállítás közben, a kereskedőnek utasítania kell a szállítmányozót a kár azonnali jegyzőkönyvezésére. Erről 3 napon belül írásos jelentést kell kapnunk. A szállítás okozta károk nem minősülnek anyagi hiányosságnak. Szállítás okozta károkért nem felelünk.
 6. A hibás vagy hiányos szállítmányokat a teljesítés tárgyának megérkezését követő 7 napon belül a rendeltetési helyen írásban, részletesen kell jelenteni, különben minden kártérítési igény ki van zárva.
   


8. § Felelősség

 1. Azokért a károkért, különösen következményes károkért, melyek az árucikkek nem rendeltetésszerű kezeléséből adódnak, nem vállalunk felelősséget.
 2. Csak azokért a károkért felelünk, melyeket mi vagy a munkatársaink szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okoztunk. A felelősség mértéke azokra a károkra korlátozódik, melyek a szerződéskötés időpontjában előreláthatóak lettek volna vagy olyan körülményeken alapulnak, melyeket ismertünk vagy ismerhettünk volna.
   


9. § Garancia

 1. A törvényben lefektetett garancia időszakok érvényesek. Feltétel: az áru határidőn belüli kifizetése. Használt dolgok, fényforrások, elfekvő termékek és kifutó cikkek szállítására nem vállalunk garanciát.
 2. A garanciaigény akkor zárható ki, ha az áru az ügyfél/kereskedő hibájából sérül meg vagy semmisül meg. Ez különösen akkor érvényes, ha az árut szakszerűtlenül kezelik, mechanikusan sérül, kinyitják, átépítik vagy az más készülékekkel való összekötés következtében tönkremegy vagy megsérül.
 3. Az ügyfél/kereskedő garanciaigényének feltétele a nyilvánvaló hiányosság írásos, azonnali bejelentése, legkésőbb az áru kézhez kapásától számított 7 napon belül. A nem nyilvánvaló hiányosságok felfedezésekor azonnal kifogást kell emelnie, legkésőbb a hiányosság felfedezését követő 7 napon belül. A bejelentés időben történő elküldése elegendő a kereskedő jogainak megóvásához. Különben az áru, az adott hiányosságot tekintve is, jóváhagyottnak tekintendő. A határidő betartásához elegendő az időben történő elküldés. Továbbá a kereskedelmi törvénykönyv 377. §-a van érvényben.
 4. Először is választásunk szerint az áru hiányosságaiért garanciát javítás vagy csere keretén belül vállalunk. Amennyiben a csere kétszer nem sikerül, az ügyfél/kereskedő a választása szerint kérheti a szerződés csökkentését vagy vissza is léphet. Elhanyagolható szerződésszegés, különösen csupán elhanyagolható hiányosságok esetén az ügyfél nem léphet vissza.
 5. Garanciavállalásunk csak az általunk szállított árukra terjed ki, az esetleges következményes költségekre, mint pl. a munkaidő, érkezés stb. nem. További feldolgozás esetén a kereskedőnek kötelessége ellenőrizni a termékek megfelelő működését.
 6. Az egyes megrendelt árukra vállalunk felelősséget, nem a dologösszességekre, kivéve, ha kifejezetten egyeztettünk erről az ügyféllel.
 7. A kifogásolt áruk befogadása nem jelenti a garanciaigény elismerését.
   


10. § Panaszra vonatkozó irányelvek
A garancia keretein belüli panasztétel feltételei a 7. §-ban találhatók.

 1. Panaszát a Rendelési platformon keresztül (Menüpont: Visszáru) írásban kell benyújtania..
 2. Ekkor meg kell említeni a számlaszámot, cikkszámot és a panasztétel okát.
 3. Nem eredeti csomagolású, visszaküldött árut nem veszünk át..
 4. Megvizsgáljuk az árut és jogos reklamáció esetén javítás vagy csere útján cserélünk.
 5. Amennyiben nem tudjuk a visszaküldött terméket megjavítani vagy ugyanolyan minőségűre kicserélni, fenntartjuk a jogot egy minőségben és árban azonos értékű áru cserére.
 6. Semmilyen esetben nem cseréljük ki előre. Elővásárlás esetén a kereskedő egyedül vállalja a kockázatot.
   

11. § Méltányossági irányelvek
Bizonyos feltételek mellett a kereskedők visszaadhatják a terméket, kizárólag akkor, ha az áru sértetlen és az eredeti csomagolásban van. A rendelésre készült eszközök, berendezések, maradványok, kifutó termékek nem cserélhetők és nem vehetők vissza

A sértetlen áru visszaadása a mi oldalunkon többlethez vezet, mely alapján a nettó eladási ár alapján egy 25%-os beraktározási díjat számoljuk fel. Rendelése érvényesítése..

 

12. § A tulajdonjog fenntartása

 1. A leszállított áru a teljes vételár kifizetéséig a tulajdonunkban marad.
 2. A kereskedő visszavonásig fel van hatalmazva a fenntartott tulajdonjog által érintett, leszállított termékeket szokásos üzletmenet keretében eladására. A fenntartott áru eladása esetén a kereskedő azokat a vevővel szembeni követeléseket, melyekre az eladás kapcsán szert tett, az összes mellékjoggal együtt, ránk ruházza át. A kereskedő visszavonhatóan felhatalmazott arra, hogy érvényesítse az engedményezett követeléseket, de máshogy nem rendelkezhet felettük. A kereskedő vállalja, hogy nem állapodik meg átruházási tilalomról a vevőkkel, amennyiben az szembe megy a mi érdekeinkkel. Amennyiben a kereskedő vevője ragaszkodik az átruházási tilalomhoz, arról a kereskedőnek minket azonnal tájékoztatnia kell. A tulajdonjog fenntartása alatt a kereskedő nem zálogosíthatja el az árut ill. a biztosítéki tulajdonátruházás tilos.
 3. Amennyiben a megvásárolt terméket oda nem tartozó tárgyakkal elválaszthatatlanul összekeverik, úgy a keveredés időpontjában tulajdonjogunkba kerülnek az új dolgok a megvásárolt termékek a többi elkeveredett tárgy viszonylatának értékében. A felek egyetértenek abban, hogy a kereskedő akkor ruházza át ránk arányosan a tulajdonjogot, amennyiben a keveredés olyan formában történik, hogy a kereskedő termékét fő dolognak lehet tekinteni. A kereskedő megőrzi számunkra az egyedüli vagy közös tulajdonjogot.
   

13. § Elérhetőség fenntartása

Amennyiben megállapítjuk, hogy a megrendelt áruk és szolgáltatások nálunk nem elérhetők, vagy jogi okok miatt nem szállíthatók, mivel a gyártó vagy szolgáltató csődeljárás vagy üzemzárás miatt már nem gyártja vagy értékesíti, egy árban és minőségben azonos értékű árut vagy szolgáltatást tudunk felkínálni vagy szállítani, amennyiben az azonos vagy hasonló funkcionalitás mellett, csak csekély mértékben (pl. szín) tér el. Ezen kívül kártérítés fizetése nélkül visszaléphetünk a szerződéstől. A már beérkezett kifizetéseket azonnal visszatérítjük az ügyfél részére. Nyitott számlára való rendelés esetén jóváírás történik az ügyfél számláján.

 

§ 14 Nyomdai-/sajtóhiba

Amennyiben utólag megállapítjuk, hogy a termékadatokba becsúszott egy hiba, az ügyfél az érvényes feltételek melletti kifizetésével még egyszer írásban, hallgatólagosan megerősítheti a megbízást. Máskülönben jogunkban áll azonnal visszalépni a szerződéstől, amennyiben már elfogadták a szerződést. Ebben az esetben a kártérítési jog ki van zárva.

 

15. § Minta szállítása

 1. A mintaszállítás célja az értékesítés elősegítése. A kereskedőnek lehetősége van árucikkenként 1 darabot, kedvezményes áron kézhez kapni. A rendeléskor kell jelezni, amennyiben minta szállítását szeretné kérni.
 2. Az áru mintaként történő kiszállításakor a számlázás a megbeszélt standard feltételek mellett történik.
 3. A munka árut nem áll módunkban cserélne, sem visszavenni.
   

16. § Termékadatok szolgáltatása

ISOLED® lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy csv fájlként töltsék le az aktuális terméklistákat a naponta aktualizált termékelérhetőséggel. A dinamikus LED fejlesztések és növekvő ügyféligények miatt a termékprogramot mindig fejlesztjük és módosítjuk. Az ügyfél kötelessége a fájlok rendszeres (legalább egyszer egy hónapban javasolt) aktualizálása.


17. § Adatvédelem, címmódosítás és szerzői jog

 1. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az adás-vételi szerződésben lévő személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából automatikusan elmentjük és feldolgozzuk.
 2. Az ügyfélnek kötelessége tájékoztatni minket a lakhelyének vagy a cég címének változásáról, addig, ameddig a szerződés tárgyát képező jogi ügylet mind a két oldalról létre nem jött. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy a nyilatkozatok akkor is beérkezettnek tekintendők, ha a legutóbb említett címre küldték őket.
 3. A képek, tervek, vázlatok és egyéb műszaki dokumentumok, mint a minták, katalógusok, prospektusok, ábrák és hasonlók szellemi tulajdont képeznek; az ügyfél nem szerez valamilyen módon sem használati, sem értékesítési jogot. Ezen szabálytól kérés esetén, illetve egyéni, írásos jóváhagyás esetén lehet eltérni.
   

18. § Záró rendelkezések

 1. A teljesítés helye cégünk székhelye: H-1062 Budapest Kizárólagos joghatóság a megkötött szerződésből adódó vitákkal kapcsolatban és a szerződéssel összefüggésben, beleértve ezek feltételeit, mindegy milyen jogalapon, Budapest, azzal a feltétellel, hogy jogunkban áll a székhely szerinti helyen vagy az ügyfél telephelye szerinti helyen is pert indítani. Ez a joghatósági megállapodás a külföldi szerződéses partnerek esetén is érvényes.
 2. A szerződéses viszonyból adódó jogok és kötelességek tekintetében kizárólag és a kollíziós rendelkezésekre tekintet nélkül az osztrák jog alkalmazandó, kivéve az ENSZ értékesítési törvényét (CISG: Az ENSZ 1980. 4.11. dátumú megállapodása a nemzetközi árubeszerzésre vonatkozó szerződésekről).
 3. A szerződés módosítása és kiegészítése csak írásos formában lehetséges. Ez az írásbeli forma követelményre is vonatkozik.
 4. Amennyiben érvényét veszítené az ÁSZF egyik rendelkezése vagy egy rendelkezés, mely egyéb megállapodások keretében jött létre, az nem érinti egyéb rendelkezések vagy megállapodások érvényét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan megbeszélés lép, amely hely, idő, mérték és hatókör tekintetében a jogilag a legközelebb áll ahhoz, amit a szerződéses partnerek az érvénytelen rendelkezések eredeti céljával el akartak érni. Ugyan ez érvényes a szerződés kiskapuk esetében.

You will be redirected to another language according to your geo-location

Copyright ©2024 ISOLED - ISOLED Hungaria Kft. All rights reserved.